vatsa kova ja kipeä raskaus Muis­tu­tuk­se­na, että Turun moot­to­ri­ker­ho jakaa kai­kil­le alle 18-vuo­tiail­le ker­hon jäse­nil­le huip­pu­tyy­lik­kään TMK-snap­back lip­pik­sen! Näi­tä voi nou­taa elo­kuun lop­puun asti. Nou­to tapah­tuu Turun Bike and Boat World -liik­kees­tä myy­mä­län aukio­loai­koi­na…

afrikan tähti matto ohje